ELEKTRÁRNA
Průmyslové zařízení k výrobě elektrické energie transformací části dodávané energie
(nejčastěji tepelné, jaderné, vodní, větrné, atd.)
na elektrickou energii.

 

 

Tab.1 : Podíl typů elektráren na světové produkci elektrické energie v roce 1995 (%)
Oblast Klasické tepelné elektrárny Vodní elektrárny Jaderné elektrárny Geotermální elektrárny a větrné Celkem
Severní Amerika 64,70 15,47 19,16 0,67 100
Latinská Amerika 32,38 64,21 2,28 1,13 100
Západní Evropa 47,85 20,94 30,90 0,31 100
Východní Evropa 68,87 17,64 13,49 - 100
Afrika 82,76 14,12 3,01 0,11 100
Střední východ a jižní Asie 82,82 16,25 0,92 0,02 100
Jihovýchodní Asie a Pacifik 85,31 14,09 - 0,60 100
Dálný východ 69,49 13,65 16,49 0,38 100
Svět celkem 63,29 19,33 16,95 0,43 100
  Celková výroba: 13 118 TWh

 

Tab.2 : Porovnání některých ukazatelů elektráren

Typický výkon elektrárny

Jaderná elektrárna 400 000 - 1 400 000 kWe
Uhelná elektrárna 300 000 - 800 000 kWe
Plynová elektrárna 50 000 - 250 000 kWe
Velká vodní elektrárna 10 000 - 600 000 kWe
Malá vodní elektrárna 100 - 10 000 kWe
Větrná elektrárna 500 - 1500 kWe
Sluneční fotovoltaická elektrárna 1 - 10 kWe

Potřeba plochy k výstavbě elektrárny

Jaderná elektrárna 630 m2/MWe
Uhelná elektrárna 2 400 m2/MWe
Plynová elektrárna 1 500 m2/MWe
Vodní elektrárna 265 000 m2/MWe
Větrná elektrárna 2 000 - 90 000 m2/MWe
Sluneční elektrárna 100 000 m2/MWe
Spotřeba materiálu (beton, ocel, sklo, plasty)
Jaderná elektrárna 90 kg/MWh.r
Uhelná elektrárna 50 kg/MWh.r
Plynová elektrárna 50 kg/MWh.r
Vodní elektrárna 535 kg/MWh.r
Větrná elektrárna 75 - 100 kg/MWh.r
Sluneční elektrárna 355 kg/MWh.r
Doba potřebná k úhradě energie spotřebované při výstavbě
Jaderná elektrárna 2,2 měsíce
Uhelná elektrárna 3,4 měsíce
Plynová elektrárna 3,4 měsíce
Vodní elektrárna 4  měsíce
Větrná elektrárna 8-16 měsíců
Sluneční elektrárna 80-240 měsíců

VGB Kraftwerkstechnik, 1990, č. 2, s. 196-114
Atomwirtschaft, 1993, č. 8/9, s. 599 ; Nuclear Energy, 1991, č. 5, s. 257

 

Tab.3 : Porovnání některých ukazatelů při výstavbě elektráren různých typů
Ukazatel Měrná jednotka Elektrárna
  Jaderná Uhelná Plynová Vodní Větrná Sluneční***
Typický výkon elektrárny MWe 400-1 400 300-1 000 50-250 10-600*
0,1-10**
0,5-1,5 0,001-0,010
Potřeba plochy m2/MWe 630 2 400 1 500 265 000 90 000 100 000
Potřeba materiálu (beton, ocel, plasty) kg/MWh.r 90 50 50 535 75-100 355
Doba potřebná k úhradě energie spotřebované při výstavbě měsíce 2,2 3,4 3,4 2-3 4 80-240
Měrné investiční náklady DM/kWe 2 700 2 000   6 000-12 000 1 200 - 2 000 20 000
Náklady na výrobu el. energie DM/kWh 0,1 0,15   0,13-0,27 0.05 - 0.15 1,8-3,0

*   Velká vodní elektrárna
**  Malá vodní elektrárna
*** Fotovoltaická

- VGB Kraftwerkstechnik, 1990, č. 2, s. 106-114
- ATW, 1993, č. 8/9, s. 599
- Nuclear Energy, 1991, č. 5, s. 257

 

Tab.4 : Vývoj čistého výkonu veřejných elektráren v Německu (MW)
Energetický zdroj 1991 1995 1996 1997
vodní elektrárny včetně přečerpávacích 8278 8388 8398 8400
jaderné elektrárny 22445 22705 22760 22160
hnědouhelné elektrárny 22819 20077 18779 18580
černouhelné elektrárny 24329 25337 26138 16410
olejové elektrárny 8352 7991 7573 7520
plynové elektrárny 12866 14905 15228 15710
ostatní 468 686 844 870
Celkem 99737 100089 99720 99650

Modern Power Systems, 1998, č.9, příloha

 

Viz.Tab.5 : Emise znečisťujících látek při provozu elektráren


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999