ELEKTROCHEMICKÝ AKUMULÁTOR
Pokročilé elektrochemické akumulátory využívají ke své činnosti různé typy elektrod a elektrolytů, které jsou odlišné od používaných v olověných akumulátorech. Princip akumulátoru spočívá v přeměně elektrické energie v energii chemickou akumulátorového média. Všeobecně platí, že pokročilé elektrochemické akumulátory jsou oproti stejně těžkým olověným akumulátorům několikanásobně výkonnější, snáší řádově vyšší počet nabíjecích cyklů a nabíjí se podstatně rychleji. Mezi nedostatky můžeme uvést tzv. paměťový efekt u některých z nich (např. u nikl-kadmiových akumulátorů) a zejména vysokou cenu z důvodu použití vzácných kovů.

Typy elektrochemických akumulátorů - nikl-ocelové, nikl-kadmiové, nikl-metalhydridové, lithium-iontové, zinko-vzdušné, sodíko-sírové, stříbro-zinkové, stříbro-kadmiové. Nejvyšší počet nabíjecích cyklů (až tři tisíce) a ultrarychlé nabíjení (pod 1 hodinu) mají nikl-kadmiové akumulátory. Sodíkovo-sírové akumulátory, pracující při teplotě okolo 300 °C, překonávají svým výkonem 300 W/kg trojnásobně výkon stejně těžkých akumulátorů olověných. V jaderných elektrárnách se pro zajištěné napájení bezpečnostně významných zařízení používají akumulátory s kapacitou až 1200 Ah.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999