ELEKTRODY
Elektricky nabité součásti elektrického zařízení. Anoda - kladně nabitá elektroda,
katoda - záporně nabitá elektroda.
Elektrony vyzařované ze záporné nabíjecí elektrody elektrostatického odlučovače nabíjejí prachové částice popílku a ty jsou přitahovány na kladné deskové sběrné elektrody.

Napětí nabíjecích elektrod: 40 - 70 kV.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999