ELEKTROENERGETIKA
Elektroenergetika je součástí energetiky, kterou je možno chápat buď ve významu průmyslového odvětví nebo ve významu vědní disciplíny. Elektroenergetika se zabývá problematikou výroby elektrické energie z primárních zdrojů energie, rozvodem elektrické energie a jejím využitím.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999