ELEKTROLÝZA
Elektrolýza je chemický rozklad elektrolytu průchodem elektrického proudu. Provádí se v elektrolyzéru se dvěma kovovými nebo uhlíkovými elektrodami. Na katodě probíhá redukce (např. se vylučují kovy a vodík) a na anodě oxidace (vylučují se elektronegativní složky). Elektrolýza se používá zejména při výrobě kovů a jejich rafinaci, při výrobě alkalických hydroxidů a chloru a při pokovování.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999