ELEKTROMAGNETICKÉ ZÁŘENÍ
Elektromagnetické záření se projevuje elektromagnetickými vlnami, které se v prostředí šíří konečnou rychlostí závisející od vlastností prostředí.
Existenci těchto vln předpověděl v roce 1832 anglický fyzik M. Faraday a další anglický fyzik
G. Maxwell v roce 1865 teoreticky dokázal, že elektromagnetické vlny se od zdroje šíří
na všechny strany. Teorie Maxwella dovolila jednotně přistoupit k popisu rádiových vln, optického záření, rentgenovského záření, gama záření. Ukázalo se, že všechny druhy záření jsou elektromagnetické vlny s různou vlnovou délkou
l (lambda).
Elektromagnetické vlny se široce využívají v rádiové technice, radiolokaci, televizním přenosu, medicíně, biologii, fyzice, astronomii a dalších oblastech vědy a techniky.

 

 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999