ELEKTROSTATIKA
Elektrostatika je vědní obor o elektrických jevech při nichž nevzniká elektrický proud, tj. zabývá se studiem elektrostatických polí.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999