ELEKTROSTATICKÝ ODLUČOVAČ POPĺLKU
Zařízení, v němž působením elektrostatického pole získávají částečky popílku záporný náboj a jsou sbírány na kladných deskových elektrodách. Občasným oklepem deskových elektrod padají shluky popílku do výsypky.

Rychlost spalin v pracovním prostoru: 1 až 2 m/s
Napětí na nabíjecích elektrodách: 40 až 70 kV
Celková odlučivost: přes 99 %
Příkon zařízení: až 1 MW
 

 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999