ELEMENTÁRNĺ ČÁSTICE
Jsou tak nazývány částice, které jsou dále nedělitelné a podle dřívějších představ nemají vnitřní strukturu. Vnitřní strukturu některých z nich a vlastnosti těchto částic popisuje současná teorie
v rámci kvantové mechaniky.

Každá elementární částice je charakterizována klidovou hmotností, klidovou energií, elektrickým nábojem, dobou života, spinem a dalšími kvantovými čísly. Počet objevených elementárních částic neustále vzrůstá (v roce 1992 dosahoval několika set).© Copyright Simopt, s.r.o. 1999