EMISE
Emise je z fyzikálního hlediska proces vysílání částic (záření) látkou, přičemž nejčastěji se jedná o emisi elektronů. Podle druhu dodané energie se rozlišuje emise tepelná (termoemise), emise světelná, emise fotoelektrická (fotoemise), emise sekundární a autoemise.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999