ENERGETICKÁ POLITIKA STÁTU
Energetická politika představuje přístup státu k řešení energetických otázek a je výrazně ovlivňována jak samotnými možnostmi a potřebami daného státu, tak i politickými záležitostmi domácími a zahraničními. Každý stát má jiné možnosti v zabezpečení se energií, kde hrají důležitou úlohu naleziště fosilních paliv, přístupnost k nim, možnosti využití obnovitelných zdrojů energie, struktura energetiky apod. Různé jsou také nároky států z hlediska spotřeby energie, což závisí zejména od rozvinutosti státu, struktury průmyslu, ale také stupně racionálního využití energie (viz heslo Racionalizace spotřeby elektrické energie). Mezi politické otázky můžeme zařadit např. postoj k jaderné energetice, přístup o ochraně životního prostředí, dodržování mezinárodních dohod týkajících se energetiky apod. Energetická politika každého státu by však měla být také v souladu k koncepcí trvale udržitelného rozvoje na celé naší planetě.

 

 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999