ENERGETIKA
Úkolem energetiky je řešit technické, ekonomické a ekologické problémy provázející získávání energie z přírodních zdrojů a její přeměnu na využitelné formy, včetně transportu a skladování energie. Energetika se většinou rozděluje na šest dílčích energetických soustav: elektrizační soustavu, soustavu centralizovaného zásobování teplem, soustavu zásobování plynem, soustavu zásobování ropou, soustavu zásobování uhlím a soustavu jaderné energetiky.

Energetická bilance rodinného domu.

Tab.1 : Energetický potenciál různých zdrojů energie v přepočtu na tuny měrného paliva (tmp)
Energetický zdroj tmp
1 t černého uhlí 1
1 t ropy 1,48
1 t lignitu 0,3 - 0,5
1 t rašeliny 0,2 - 0,3
1 t geotermální páry z gejzírů 0,1
1 t vody padající z výšky 1 000 m 0,003
Sluneční energie (Rakousko) 1 m2 . rok 0,1
Potenciální energie 1 t těžké vody (D2O) při využití v termojaderném reaktoru 20 000 000
Využití 1 t uranu v lehkovodním reaktoru 20 000 - 29 000
Využití 1 t paliva MOX v lehkovodním reaktoru 33 000
Využití 1 t paliva MOX v rychlém množivém reaktoru 890 000
Využití 1 t uranu v rychlém množivém reaktoru 1 800 000
1 t thoria 300 t uranu

tmp = 1 t černého uhlí o výhřevnosti 29,3 kJ/kg (7 000 kcal/kg)
palivo MOX = směs oxidů uranu a plutonia získaných při přepracování vyhořelého paliva

- Nuclear Engineering and Design, 1972, č. 2, s. 121 - 140
- Revue Generale Nucleaire, Int. Edition, Vol. B, December 1993, s. 28
- Power Engineering, 1977, č. 4, s. 52 - 53


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999