ENERGOSÁDROVEC
Nebo též síran vápenatý, sádrovec je výsledný produkt odsiřování spalin. Jedná se o látku,
která může být buď bezpečně ukládána na složiště (jako stabilizátor do suchého odběru popelovin), anebo slouží jako surovina pro výrobu sádrokartónů nebo jiných sádrových produktů ve stavebnictví.

EnergosádrovecChemický vzorec: CaSO4 x 2 H2O

 

 

 

 


obsah vlhkosti: 10 %
čistota: 95 %
pH: 6 až 9
bělost: 80 %
Tab.1:  Složení po odsíření

Produkce energosádrovce

 

 

 

 

 

 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999