ENTROPIE
Stavová veličina (označení s, rozměr kJ/kg.K) vyjadřující míru degradace tepla v pracovní látce. Předností této veličiny je, že řadu procesů můžeme považovat přibližně za izoentropické a že se tudíž znázorňují v T-s diagramu jako vertikální úsečky.

 

Voda na výstupu z kondenzátoru (tlak 5 kPa, teplota 32°C): 0,5 kJ/kg.K
Voda na počátku výparníku (tlak 16,5 MPa, teplota 350°C): 3,8 kJ/kg.K
Voda na konci výparníku: 5,2 kJ/kg.K
Přehřátá pára (565 °C): 8,4 kJ/kg.K
Tab.1:  Změny entropie při izobarickém ohřevu vody v elektrárenském bloku 200 MW

 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999