ENVIRONMENTÁLNÍ HNUTÍ
Pod pojmem environmentální hnutí nebo též ekologická hnutí rozumíme nejrůznější organizace a sdružení, jejichž cílem je ochrana životního prostředí. Tato hnutí bývají většinou organizovaná jako mimovládní a sami se prezentují jako dobrovolná a nezávislá. Mezi nejznámější hnutí tohoto druhu patří například Greenpeace. Postoje a argumenty těchto mimovládních hnutí jsou často jednostranné, maximalistické, radikální a ne vždy jsou zaměřeny na řešení skutečně nejzávažnějších problémů životního prostředí. Tak například jejich častý požadavek odstavení jaderných elektráren je v rozporu s řešením problému globálního oteplování Země, protože tyto elektrárny nevypouštějí žádní skleníkové plyny a jejich provoz je z tohoto důležitého hlediska jednoznačným přínosem.
Mezi environmentální hnutí však řadíme také “nadvládní” mezinárodní hnutí za ochranu životního prostředí, které se prezentuje na konferencích o životním prostředí organizovaných Organizací spojených národů. Známá je například velká konference v Rio de Janeiro v červnu 1992. Poslední taková konference byla v září a listopadu 1998 v Buenos Aires. Na těchto konferencích je vždy přijata řada závažných dokumentů s programy celosvětové ochrany životního prostředí. Je třeba poznamenat, že jejich dodržování je v řadě zemí na různých kontinentech značně problematické a to zejména z ekonomických důvodů.

Cílem ekologických hnutí je ochrana přírody   


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999