EXPANZNÍ ZMĚNY
Expanzní změny představují zvětšování objemu (plynů nebo par), které se nejčastěji uskutečňuje buď při stálém tlaku nebo teplotě, nebo bez přívodu tepla z okolí. Probíhají např. v parních a plynových turbínách, ve spalovacích motorech nebo při chlazení.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999