FARAD - JEDNOTKA ELEKTRICKÉ KAPACITY
Farad je jednotka elektrické kapacity, označuje se písmenem F. Jeden farad je kapacita elektrického kondenzátoru, který při napětí jeden volt pojme náboj jeden coulomb.
V technické praxi se používají zlomky faradu: mikrofarad - jedna miliontina F, nanofarad - jedna miliardtina F, pikofarad - jedna tisícina nanofaradu.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999