FARADAY MICHAEL
FARADAY MICHAELBritský fyzik a chemik (22.9. 1791 - 25.8. 1867).
Ze skromných poměrů se vypracoval na významného vědce. Objevil elektromagnetickou indukci, diamagnetizmus a zákony elektrolýzy, zavedl pojem elektrického a magnetického pole a jejich siločar.
Na jeho počest je po něm nazvána jednotka elektrické kapacity - farad.

 

 

 

 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999