FERMENTOR
Fermentor je vyhnívací nádrž, v níž dochází k anaerobní fermentaci neboli metanovému kvašení organických látek. Do fermentoru se přivádí čerstvá kejda (tekuté a tuhé výkaly hospodářských zvířat promíšené vodou). Výsledným produktem je bioplyn (viz biomasa) a tuhý zbytek, který lze dále využívat jako výborné hnojivo.

 

Fermentor

 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999