DVOJLISTÝ ROTOR "FLEXHAT"
Vrtule je rychloběžný typ větrného motoru. Počet listů vrtule bývá 1 až 4, nejčastěji však 2 nebo 3. Na obrázku vidíme holandský experimentální větrný turbogenerátor s dvoulistou vrtulí.

 

Součinitel rychloběžnosti: 6
Účinnost: 48 %
Výkon: 300 kW

 

Nedosažitelný ideál.
Účinnost jednotlivých typů větrných energetických zařízení - součinitelem rychloběžnosti
l je poměr obvodové rychlosti lopatek k rychlosti větru. Účinnost je dána poměrem výkonu odevzdaného rotorem k výkonu větru.

© Copyright Simopt, s.r.o. 1999