FLUIDNĺ KOTEL
Fluidní kotle umožňují spalovat mleté uhlí při nízké teplotě ve fluidním loži. Nízká teplota potlačuje tvorbu NOx, vznikající oxid siřičitý se váže přímo v ohništi přidáváním mletého vápence. Fluidní kotle tedy již splňují požadavky čisté technologie uhlí. Podle pracovního tlaku rozlišujeme atmosférické fluidní kotle a tlakové fluidní kotle.

 

Teplota spalování: 800 - 850°C
Tlak ve fluidním kotli: 0,1 až 2,0 MPa
Účinnost spalovacího procesu: 91 %
 

 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999