FLUIDNÍ SPALOVÁNÍ
Fluidní spalování představuje moderní a velmi účinný způsob spalování. Jemně mleté uhlí se v proudu vzduchu (viz heslo fluidní lože) a ve vhodně zvoleném spalovacím prostoru (viz heslo fluidní rošt) chová jako vroucí kapalina. Částice uhlí jsou obaleny vzduchem a proces hoření je velmi rychlý a poměrně snadno regulovatelný. Fluidní spalování se též nazývá spalování ze vznosu a spalovací teploty jsou tu v rozsahu 700 - 900 °C.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999