FLUIDNÍ VRSTVA
Viz heslo Fluidní lože.



© Copyright Simopt, s.r.o. 1999