FOTON
Foton je elementární částice. Je to nejmenší kvantum elektromagnetického záření, které může být vyzářeno. Klidová hmotnost fotonu je nulová a foton se vždy pohybuje rychlostí světla.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999