FOTOVOLTAICKÝ ČLÁNEK
Fotovoltaické články slouží k přímé přeměně energie světelného záření (viz heslo sluneční energie) na elektrickou energii. V principu jde o tenké destičky z monokrystalických, polykrystalických či amorfních polovodičů, nejčastěji s přechodem P-N. Fotony slunečního záření jsou absorbovány ve vrstvě polovodiče, kde vytvářejí páry elektron-díra. Vnitřní elektrické pole náboje (viz heslo elektrický náboj) opačných znamének rozdělí a vyvolá stejnosměrný elektrický proud.

 

Napětí naprázdno: 0,58 V
Proud nakrátko: 45 mA
Plošná hustota výkonu: 12 mW/cm2
Účinnost přeměny: 12 %
Tab.1:  Typické parametry křemíkového článku

Fotovoltaický článek

 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999