FRAKČNĺ ODLUČIVOST
Odlučivost tuhých částic z proudu plynu procházejícího cyklonovým odlučovačem v závislosti na velikosti částice. Frakční odlučivost s klesajícím poloměrem cyklonu vzrůstá, neboť roste odstředivá síla působící na hmotné částice.

 

Velikost částice [mikrometr] odlučivost [%]
5 80
10 92
15 96
20 98
Tab.1:  Frakční odlučivost cyklonového odlučovače o průměru 1 m

 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1998