FREKVENCE ELEKTRICKÉ SÍTĚ
Frekvence elektrické sítě je jednou z její důležitých charakteristik. U nás a v okolních státech má elektrická síť frekvenci 50 Hz, ale jsou i státy s jinou frekvencí (např. část Japonska
a USA - 60 Hz).© Copyright Simopt, s.r.o. 1999