FREONY
Freony jsou nízkovroucí fluorované alkany obsahující též jiné halogeny, např. chlór (CF2Cl2, CHClF2, CCl2FCClF2). Freony se vyznačují nehořlavostí, chemickou stabilitou a nízkou toxicitou. Použití: chladící média do ledniček, nosná média pro aerosolové použití v parfémech, insekticidní a čistící prostředky a některé druhy freonů se používaly k výrobě fluoroplastů. Freony se dříve široce používaly, ale vzhledem k tomu, že byl prokázán jejich ničivý účinek na ozónovou vrstvu (viz heslo Ozónová díra), se jejich používání omezuje a celosvětově významně snižuje.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999