GAMA ZÁŘENÍ
Gama záření je vlastně elektromagnetické záření vysílané v důsledku různých procesů
v atomovém jádře.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999