GAUSS KARL FRIEDRICH
GAUSS KARL FRIEDRICHGauss Karl Friedrich (1777-1855) byl německý matematik, fyzik.
Věnoval se mechanice, elektromagnetismu, astronomii a geodézii a jako jeden z prvních též zemskému magnetismu. Zavedl absolutní soustavu jednotek CGS ve fyzice.
Jeho jméno nosí nepřeberná řada matematických a fyzikálních zákonů a věd. Bývá považován za člověka s nejvyšším IQ v dějinách lidstva.
Podle něj je nazvaná absolutní elektromagnetická jednotka magnetické indukce gauss (značka G).
1G = 10
-4 Wb/m2

 

 


 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999