GENERÁTOR
Generátor je elektrický stroj vyrábějící (tedy přesněji přeměňující z jiného druhu energie) elektrickou energii. Dělí se na alternátor, vyrábějící střídavý elektrický proud, a na dynamo, vyrábějící stejnosměrný elektrický proud.


   


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999