GEOTERMÁLNĺ ENERGIE
Geotermální energie má svůj původ v tepelné energii nitra Země, která se uvolňuje radioaktivním rozpadem izotopů v zemském magmatu. Tuto energii lze využít buďto přímo k vytápění nebo prostřednictvím parního cyklu k výrobě elektrické energie (přeměnou tepelné energie páry na mechanickou práci rotoru turbogenerátoru a posléze na energii elektrickou). Geotermální energie se využívá v geotermálních elektrárnách. Každých 100 m směrem do středu Země stoupá teplota o 3 K.

 

Viz.Tab.1 : Podíl jednotlivých zdrojů na spotřebě primární energie v roce 1995 (%)

Viz.Tab.2 : Energetický potenciál různých zdrojů energie v přepočtu na tuny měrného paliva (tmp)

Geotermální energie


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999