GRAFITOVÉ BLOKY
Tuhý grafit ve tvaru bloků je rozmístěn v reaktoru tak, aby účinně zpomaloval neutrony. Protože moderační vlastnosti grafitu jsou horší než např. u těžké vody, je zapotřebí k dosažení stejného efektu zpomalení neutronů většího množství grafitu. Tato skutečnost ovlivňuje celkový rozměr aktivní zóny. Historicky první reaktor, který postavil Enrico Fermi se svými spolupracovníky r. 1942 v Chicagu, byl grafitem moderovaný reaktor. Podstatný vliv na vlastnosti grafitu má technologie výroby. Ozářením v aktivní zóně mění grafit svou krystalickou strukturu. Účinkem radioaktivního záření se tvrdost a pevnost grafitu zvětšuje, jeho tepelná a elektrická vodivost zmenšuje. Působením radioaktivního záření se mění i rozměry grafitových bloků - probíhá
tzv. radiační růst grafitu (dosahuje až několika procent).© Copyright Simopt, s.r.o. 1999