GRANULACE
Proces náhlého ochlazení vytékající rozžhavené strusky s následnou změnou struktury strusky, vyvolanou vnitřním pnutím. Struska se rozpadá na drobné granule a kusy, které se snadno drtí
na zrna vhodná k dalšímu transportu hydraulickým nebo pneumatickým systémem.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999