HAŤ
Hať je vlastně menší přehrada. Její využití jako haťové vodní elektrárny je možné hlavně na řekách s malým sklonem dna a s velkými průtoky. Podle konstrukce můžeme hatě dělit na pevné a pohyblivé. Na pevné hatě se používá plně betonové nebo členěné železobetonové konstrukce. Z pohyblivých hatí se uplatňují pouze hatě bezpečně ovládatelné i v zimním provozu, jako jsou hatě stavidlové, válcové, segmentové, sektorové, klapkové a podobně.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999