HAŤOVÁ VODNÍ ELEKTRÁRNA
V haťových vodních elektrárnách se soustředění hydroenergetického spádu dosahuje vzdutím horní hladiny hatí, nebo někdy i současným snížením hladiny dolní vody vybagrováním dna řečiště pod hatí. Jedná se zpravidla o nízkotlaké elektrárny, protože využívají vodní tok bez jeho výraznější akumulace. Tento typ elektrárny se staví hlavně na řekách s malým sklonem dna a s velkými průtoky.

 

 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999