HAVARIJNÍ CHLAZENÍ
Havarijní chlazení je způsob odvodu tepla z určitého zařízení při havarijních situacích. Vzhledem k jejich důležitosti, bývá těchto systémů často několik.
Tak například systém havarijního chlazení reaktoru VVER sestává z pasivního (tj. pracujícího
bez přívodu energie; tzv. hydroakumulátory) a aktivního (nízkotlakového a vysokotlakového) podsystému. Tyto podsystémy se uvedou do provozu v případě, že by v důsledku nějaké havarijní situace hrozilo nedostatečné chlazení paliva “normálními” systémy. Tím je zabezpečen odvod tepla z aktivní zóny reaktoru až do jeho bezpečného odstavení.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999