HAVARIJNÍ SYSTÉMY
Havarijní systémy mají za úkol zapůsobit při vzniku havárie proti jejímu rozvoji a omezit její negativní následky. Typické havarijní systémy jsou například protipožární zařízení (tzv. SHZ - stabilní hasicí zařízení), systémy pro zamezení šíření parovodní radioaktivní směsi při havárii jaderného reaktoru s únikem chladiva (kontejnment, barbotážní věž), systémy havarijního chlazení aktivní zóny a podobně. S havarijními systémy souvisejí bezpečnostní systémy, jejichž úkolem je haváriím předcházet.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999