HAVÁRIE
Pod pojmem havárie rozumíme nežádoucí provozní událost (nehodu), která vyžaduje zvláštní opatření v provozu, popřípadě může přímo způsobit selhání provozu, ohrozit okolní zařízení nebo zdraví a životy lidí. Může být zaviněna přírodním zásahem, opotřebováním, únavou nebo špatnou údržbou zařízení, nedodržením provozních a bezpečnostních předpisů nebo selháním lidského činitele. Zvláštní důležitost má problematika havárií v jaderné energetice a to zejména kvůli rozsáhlým potenciálním následkům (viz heslo Černobylská havárie). Každá jaderná elektrárna má několik redundantních (nadbytečných, znásobených) a navzájem nezávislých bezpečnostních a havarijních systémů. Pro hodnocení mimořádných jaderných událostí, včetně havárií, je používána mezinárodně uznávaná stupnice INES.


Havárie elektrárny Three Mile Island


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999