HERMETICKÉ PROSTORY (V JADERNÝCH ELEKTRÁRNÁCH)
Hermetické prostory v jaderných elektrárnách nazýváme prostory, ve kterých se nachází komponenty primárního okruhu a které jsou vyhotoveny tak, že při případné havárii udrží radioaktivní látky i při jejich přetlaku a zamezí tak jejich šíření do okolních prostorů. Hermetické prostory tak vlastně představují bariéru proti šíření radioaktivních látek. Vlastní vyhotovení hermetických prostorů, jejich vlastnosti, rozměry a parametry se ve světové praxi liší podle přístupů a zkušeností jednotlivých dodavatelů a také podle požadavek dozorných státních orgánů. Jako příklady hermetických prostorů mohou sloužit hermetické boxy s barbotážní věží nebo kontejnment.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999