HERTZ HEINRICH
HERTZ HEINRICHHeinrich Hertz (22.2. 1857 - 1.1. 1894) byl německý fyzik, který experimentálně prokázal existenci elektromagnetických vln (viz heslo elektromagnetické záření) a prostudoval řadu jejich vlastností.
Dokázal, že elektromagnetické vlny se šíří stejnou rychlostí jako vlny světelné a že jejich základní vlastnosti jsou totožné.
Na jeho počest je po něm pojmenována jednotka frekvence
(viz heslo Hertz - jednotka frekvence).


 

 

 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999