HMOTNOSTNĺ ČĺSLO A
Hmotnostní číslo A udává počet nukleonů (tj. protonů a neutronů) v jádře.

Např.: Uhlík (C12) obsahuje v jádře 12 nukleonů.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999