HNĚDÉ UHLĺ
Tuhé fosilní palivo, geologicky mladší (třetihory), s relativně nižší výhřevností. Těžba v České republice dosahuje asi 90 milionů tun ročně a postupně klesá. Rozvíjí se povrchovým způsobem, přičemž ložiska klesají do hloubek 300 až 400 metrů.

 

Výhřevnost: 10 až 13 MJ/kg
Obsah síry: 0,5 až 5 %
Hnědouhelné pánve: severočeská, sokolovská, chebská.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999