HOŘÁKY
Zařízení, jímž se přivádí směs paliva a spalovacího vzduchu do spalovacího prostoru ohniště. Konstrukce hořáků se liší podle druhu paliva (hořáky na práškové uhlí, topný olej nebo zemní plyn). Hořák musí zajišťovat včasné a stabilní zapalování. Ihned po výstupu z hořáku se palivová směs míchá se sekundárním vzduchem a má na co nejkratší dráze shořet. Hořák má podstatný vliv na správný průběh spalování a na dokonalé vyplnění prostoru ohniště plamenem.

 

Podle použití: výkonové, zapalovací, speciální
Podle paliva: olejové, plynové, kombinované
Podle výkonu: 4 až 80 MW
Tab.1:  Hořáky První brněnské strojírny:

 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999