HOŘLAVINA
Spalitelná složka paliva. V případě černého uhlí představuje hořlavina 55 až 70 %, v případě hnědého uhlí pouze 40 až 55 %. Převážnou část hořlaviny tvoří uhlík, v menší míře jsou obsaženy vodík, kyslík, síra a dusík. Spálením hořlaviny vzniknou horké spaliny, obsahující oxidy zmíněných látek.

 

uhlík 82,4 %
kyslík 8,5 %
vodík 6,2 %
dusík 1,7 %
síra 1,2 %
Tab.1:  Průměrné složení hořlaviny černého uhlí

Průměrné složení hořlaviny hnědého uhlí se příliš neliší.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999