HRUBÝ ELEKTRICKÝ VÝKON
Hrubý elektrický výkon se v energetice vztahuje na blok nebo elektrárnu. Jedná se vlastně o elektrický výkon na svorkách elektrického generátoru. Elektrický výkon, který za normálních provozních podmínek dodává elektrárna do elektrické sítě je však nižší o tzv. vlastní spotřebu elektrické energie a nazývá se čistý elektrický výkon. Vlastní spotřeba elektrické energie představuje spotřebu technologických zařízení samotné elektrárny.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999