REAKTOR TYPU HTGR
Reaktor HTGR (High Temperature Gas Cooled Reactor - Vysokoteplotní plynem chlazený reaktor) je jeden z perspektivních typů reaktorů, který by se mohl uplatnit ve spojení s plynovou turbínou. Jako moderátor a jako matrice pro keramické jaderné palivo (vysokoobohacený uran ve formě UC2 nebo UO2; tvar kulovitý Ć 60 mm nebo klasická palivová tyč) slouží grafit. Jako chladivo se používá helium, které má na výstupu z reaktoru teplotu až 750 °C, což dovoluje v sekundárním okruhu použít plynovou turbínu a tak značně zvýšit účinnost celé elektrárny. Reaktory tohoto typu jsou již v některých zemích v provozu (USA, SRN), dále se zdokonalují, ale k jejich širšímu využití zatím nedošlo.

Viz.Tab.3 : Označení jednotlivých typů reaktorů

Schéma reaktoru typu HTGR


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999