HYDRAULICKÉ ODSTRUSKOVÁNĺ
Odstraňování popílku, škváry a granulované strusky pomocí technické vody proudící technickým potrubím. V ejektoru se mísí odstraňovaná látka s vodou a tato směs se odvádí potrubím
na složiště. Tento způsob dopravy popílku byl ve všech elektrárnách ČEZ nahrazen suchým odběrem.

 

Tlak vody: 1,6 MPa
Dopravní vzdálenost: několik km
Účinnost ejektoru: 15 až 25 %
Tab.1: Vysokotlaké hydraulické odstruskování:

 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999