HYDRAULICKÝ ODVOD ZGRANULOVANÉ STRUSKY
Roztavená struska vytékající z výtavného ohniště granuluje v granulační nádrži na jemné částice. Hrubší kusy jsou rozdrceny v drtiči. Ejektor nasává zgranulovanou a rozdrcenou strusku
do potrubního dopravního systému, jímž je struska odplavována na mokré složiště.

 

Tlak vody: 20 MPa
Vzdálenost složiště: několik km
Účinnost ejektoru: 15 až 25 %
Tab.1:  Vysokotlaký hydraulický systém:

 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999