HYDROCYKLON
Zařízení umožňující na základě odstředivých sil mechanické odlučování hrubších částic (sádrovce) z přiváděného proudu vodní suspenze. Částice o hustotě větší než kapalina se vytlačují ke stěně hydrocyklonu, klesají po ní a spodem se odvádějí.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999